Oficjalnie: sukces negocjacyjny ws. dróg stał się faktem. Uchwała podjęta przez Radę Powiatu.

🆕 ‼️ Rada Powiatu w Gryfinie podjęła właśnie uchwałę w sprawie przekazania odcinków dróg Nieznań-Żelewo oraz drogi w Kołowie gminie Stare Czarnowo‼️😊

➡️ Cieszę się, że udało się zakończyć trwający od blisko 4 lat konflikt w tej sprawie i zażegnać wizję dalszego sporu sądowego między gminą Stare Czarnowo a powiatem gryfińskim.

✅ To niewątpliwie duży sukces negocjacyjny, bo tak naprawdę ta niekorzystna dla naszej gminy uchwała była już na „stole” i wystarczyło ją przegłosować przez większość w radzie – a mimo to udało się odwrócić losy w tej sprawie. Dziękuję raz jeszcze Panu Staroście i Pani Wicestaroście za szereg merytorycznych rozmów i uzyskany kompromis, który co ważne akceptują wszystkie strony 🙂👌

🆒 Mieszkańcy Żelewa i Kołowa oraz włodarze gminy Stare Czarnowo mogą być bardzo zadowoleni z tego obrotu spraw, ‼️ dzięki temu będą mogły zostać dokończone zaplanowane inwestycje przebudowy dróg w tych miejscowościach‼️ 🙂

Szerzej o sprawie:

Podziel się / udostępnij: