Niekorzystna uchwała ws. dróg zdjęta z porządku obrad!

🆙 Niekorzystny dla gminy Stare Czarnowo projekt uchwały ws. przekazania nam kilku odcinków dróg, dzięki moim staraniom został zdjęty z porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu‼️

🆒 Wypracowany kompromis z władzami powiatu otwiera wielką szansę dla mieszkańców Kołowa oraz Żelewa na dokończenie rozpoczętych przez gminę inwestycji, tj. przebudowy drogi w Kołowie oraz II etapu przebudowy drogi w Żelewie 🤩👌

🚫 Oznaczać to również może zakończenie trwającego ponad 4 lata (od lutego 2016 r.) konfliktu i sporów sądowych pomiędzy gminą a powiatem o przynależność tych dróg, ponieważ obie strony do dnia dzisiejszego nie mogły się porozumieć. Dzięki naszemu wypracowanemu porozumieniu droga Szczecin – Binowo może w ciągu najbliższych lat doczeka się remontu 🙂

➡️ Pełna treść oświadczenia z dzisiejszej sesji:
🔹 Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Staroście Wojciechowi Konarskiemu oraz Pani Wicestaroście Ewie Dudar za bardzo długą i merytoryczną dyskusję na temat projektu uchwały dotyczącej kaskadowego przekazania dróg dla gminy Stare Czarnowo podczas wtorkowej Komisji Edukacji.
🔸 Proponowany pierwotny kształt tej uchwały był zarówno w mojej ocenie, jak i ocenie Wójt Gminy oraz radnych gminy niekorzystny dla naszego lokalnego samorządu.
🔹 Dzięki merytorycznej dyskusji i przede wszystkim uczciwej i szczerej rozmowie udało się wypracować porozumienie w tej sprawie, które zostało zaakceptowane przez Zarząd Powiatu i które – mam nadzieję – zostanie zaakceptowane przez władze gminy. Otwiera to wielką szansę dla mieszkańców Kołowa i Żelewa na dokończenie rozpoczętych przez gminę inwestycji, tj. przebudowy drogi w Kołowie oraz II etapu przebudowy drogi w Żelewie, które – co ciekawe – gmina rozpoczęła będąc jednocześnie w trwającym sporze sądowym z Zarządem Powiatu o ich przynależność.
🔸 Zobowiązałem się w rozmowach z mieszkańcami Żelewa i Kołowa, że będę walczył do końca o powrót tych dróg do gminy, aby mogła dokończyć rozpoczęte przez nią inwestycje. I danego słowa dotrzymałem.

🔹Zawsze warto merytorycznie rozmawiać! 💪😊

 

Więcej o tej sprawie  również tutaj: https://www.bartoszbiegus.pl/aktualnosci/nieudane-negocjacje-gminy-z-powiatem-ws-drog/

Podziel się / udostępnij: