Wniosek o dotacje dla OSP Kołbacz w programie Mały Strażak

✅ Wniosek o przyznanie dotacji w wysokości 1️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣ PLN na zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Kołbacz w programie Mały Strażak – złożony 😊👌
ℹ️ Wnioski o dofinansowanie w tej edycji mogły składać tylko OSP znajdujące się na „Liście OSP rekomendowanych przez KW PSP w Szczecinie do dofinansowania w 2022 roku” – z terenu naszej gminy na ww. liście znajdowała się wyłącznie jednostka OSP Kołbacz.

Podziel się / udostępnij: