Bartosz Biegus

Radny Powiatu w Gryfinie
Prezes Stowarzyszenia

Ukończyłem studia podyplomowe Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. Program studiów gruntownie przygotował mnie do pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych (IOD) na kanwie nowych przepisów unijnych – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Po zakończeniu studiów uzyskałem certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO/IEC27001:2017. Rok później zdobyłem następny certyfikat – audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO/IEC 27001:2017 z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Wykształcenie

2019

Uzyskanie certyfikatu audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO/IEC 27001:2017 wydanym przez polską jednostkę certyfikującą TÜV NORD POLSKA z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

2018

Uzyskanie certyfikatu audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO/IEC 27001:2017.

2018

Absolwent studiów podyplomowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.

2016

Absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji.

 

2016

Absolwent studiów licencjackich Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie.

Doświadczenie

2018 – obecnie

Inspektor Ochrony Danych głównie wśród sektora pomocy społecznej (OPS-y) oraz oświaty (niepubliczne przedszkola i żłobki oraz publiczne szkoły i przedszkola).

2015 – 2020

Praca w Urzędzie Gminy (wydział organizacyjny/IOD).

Współpracuję ze specjalistami z branży IT!