Cenne wsparcie dla naszych OSP!

Dziś, podczas XII Sesji Rady Powiatu w Gryfinie podjęliśmy uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Czarnowo w kwocie blisko 5.000,00 zł z przeznaczeniem na:
✔️ zakup umundurowania specjalnego dla Osp Żelisławiec
✔️ oraz na dofinansowanie zakupu pilarki łańcuchowej-spalinowej dla OSP Żelewo.

Cieszę się że jako rada mogliśmy wspomóc działalność naszych lokalnych OSP, których budżet roczny to ok. 10.000,00 zł, więc ta pomoc jest nieoceniona i posłuży naszej lokalnej społeczności 😊✌️

☑️ Podziękowania dla p. Starosty, zarządu i radnych, którzy jednogłośnie poparli dziś uchwałę 🙂

Podziel się / udostępnij: